Kantoorunits op parkeerplaats Martinushof verdwijnen.

13 juli 2017

De afgelopen jaren zijn alle woonzorglocaties van Trimenzo onder handen genomen met als doel dat zij weer geschikt zijn voor de nieuwe taakstellingen waar de organisatie voor staat. Vanuit de veranderingen in de zorg die door de overheid zijn ingezet, werden andere eisen gesteld aan de organisatie. Zo verdween de verzorgingshuiszorg en zullen mensen langer thuis blijven wonen.

Deze verandering hield in dat de gebouwen geschikt moeten zijn voor zelfstandig wonen met of zonder zorg of voor verpleeghuiszorg. Daarnaast groeit de doelgroep die thuiszorg nodig heeft en daarmee ook de organisatie van Trimenzo.

Inmiddels is de Benring verbouwd en geschikt voor zelfstandig wonen met en zonder zorg. Hier wonen nu niet alleen ouderen maar ook een aantal jongeren. Het Grotenhuis richt zich op lichamelijke verpleeghuiszorg in ruime appartementen van circa 70 m² en de Martinushof is grotendeels omgevormd van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg met woongroepen voor mensen met dementie. Alle gebouwen hebben hiernaast een wijkgerichte functie.

Door de groei van de organisatie en de verbouwingen was het zeven jaar geleden nodig om de ondersteunende diensten onder te brengen in tijdelijke kantoren bij de Martinushof. Dit werd opgelost met zogenaamde porta cabins op de parkeerplaats achter het gebouw. Inmiddels is de verbouwing van de Martinushof zodanig gevorderd dat het kantoorpersoneel, de directie en de staf weer naar binnen kan. Daarnaast is met de groei van het zelfsturend vermogen van de 20 zelfsturende teams ook de overhead flink afgenomen en zijn er dus ook minder kantoren nodig. Het bedrijf South West Tours heeft de kantoorunits van Trimenzo gekocht en op 12 juli 2017 werden ze op een oplegger geplaatst en naar Dalfsen gebracht.

 

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016