Ondernemingsraad

De medewerkers van Trimenzo zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad bestaat uit medewerkers van verschillende kiesgroepen; Zorg (locaties de Benring, het Grotenhuis en Thuiszorg), Kleinschalig wonen (de Benring en de Martinushof), Centraal Bureau en Huishouding met teams Eten & Drinken. Acht keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de directeur-bestuurder. Twee keer per jaar is er ook een lid van de Raad van Toezicht bij de overlegvergadering aanwezig. Om het beleid van Trimenzo te kunnen beinvloeden heeft de Ondernemingsraad enkele bevoegdheden, waaronder adviesrecht en instemmingsrecht. Afspraken tussen de Ondernemingsraad en het Managementteam over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een ondernemingsovereenkomst.