Medische hulp thuis

Professionele medische zorg, gewoon bij u in de woonkamer. Trimenzo Thuiszorg & Hulp biedt de mogelijkheid om uw medische zorg naar u toe te laten komen. Zo hoeft u niet meer te verplaatsen naar de huisarts of specialist maar kunt u lekker thuisblijven.

Kwaliteit
Trimenzo werkt alleen met specialisten en dokters die in het bezit zijn van de juiste diploma’s en de goede kennis. Veel de artsen zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van ouderenzorg. Hierdoor houden we de kwaliteit van deze zorg op een zeer hoog niveau.

Soorten medische zorg
Wat kunnen wij u bieden?

  • Functionele diagnostiek kan worden uitgevoerd door een Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Deze kan bepalen welk zorg- / behandelplan u behoeft;
  • Specifieke CSLM-zorg (continue, systematische, langdurige, multidisciplinaire zorg). Dit is langdurige zorg, die onder regie van de Specialist Ouderengeneeskunde wordt uitgevoerd. Deze heeft veel kennis van de doelgroep;
  • Inzet van gedragswetenschapper zoals bijvoorbeeld een psycholoog bij dementie of psychiatrische problematiek als depressie of verslaving.