Wegwijs dementie Voorst

In het najaar van 2013 is in de gemeente Voorst het dementienetwerk ‘Wegwijs Dementie Voorst’ opgericht. Deelnemers aan dit netwerk zijn: Alzheimer Nederland afdeling Oost Veluwe, Dimence Hanzestreek, Deventer Ziekenhuis, Mens en Welzijn, Gemeente Voorst, Sensire en Trimenzo. De huisartsen uit de gemeente Voorst zijn geen deelnemer, maar werken wel samen met Wegwijs Dementie Voorst. 

Wegwijs Dementie Voorst stelt zich ten doel om cliënten en hun mantelzorgers vanaf het begin van het ziekteproces beter te ondersteunen en begeleiden. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk persoonlijk regie voeren in hun leven en dat zij en hun mantelzorgers daarbij ondersteund worden wanneer de regie, een van de belangrijkste kenmerken van dementie, hen ontglipt. Ondersteuning wordt geboden vanaf het moment dat (het vermoeden van) dementie het eigen leven compliceert en zwaar begint te belasten tot aan het overlijden van de persoon. 

Er is een groot aanbod in informatie over dementie en een gevarieerd aanbod van (vrijwillige) welzijns- en zorgorganisaties voor zowel de persoon met dementie als zijn mantelzorger. Dit zowel individueel als groepsgewijs. Daarnaast is regelgeving waar een mantelzorger mee te maken krijgt soms complex. Voor de dementerende en de mantelzorger kan het lastig zijn hierin te vinden waar zij behoefte aan hebben, en wat aansluit bij hun persoonlijke situatie. Wegwijs Dementie Voorst helpt dementerenden en hun mantelzorgers bij hun zoekproces naar informatie. Daarnaast ontplooit Wegwijs Dementie Voorst initiatieven middels samenwerking met professionals en organisaties teneinde hoogwaardige, doelmatige en optimaal toegankelijke zorg en ondersteuning te bieden. Er wordt een concrete informatievoorziening voor inwoners in de gemeente Voorst omtrent dementie ontwikkeld, onder de paraplu van ‘Informatiesteunpunt Wegwijs Dementie Voorst’.