Aanmelden en wachtlijst

Als het moment is gekomen dat u zich wilt aanmelden om in een woonzorgcentrum te gaan wonen, dan kan een wijkverpleegkundige u begeleiden bij het aanvragen van de juiste indicatie. Wanneer u dit wilt doen via een wijkverpleegkundige van Trimenzo dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren bellen met het algemene nummer van Trimenzo: (0571) 28 36 00. Nadat de indicatie is afgegeven kunt u op de wachtlijst van het woonzorgcentrum worden geplaatst. 

Wlz
Wonen in een woonzorgcentrum valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Deze wet is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid (het gaat dan vooral om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking). De zorg die Trimenzo aan de bewoners van haar woonzorgcentra biedt valt ook onder de Wlz. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen is een Wlz-indicatie nodig. Meer informatie hierover vindt u in het zorgkompas: www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas