Kosten

Voor het verblijf in een woonzorgcentrum betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betreft alle componenten en is dus inclusief wonen, verzorging en verpleging, schoonmaak en eten en drinken. Wanneer het een verpleeghuisplaats betreft, dus een afdeling Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie, dan vallen hieronder ook de kosten van behandeling door artsen en paramedici en de kosten van eventuele medicijnen.

Gedurende het eerste half jaar dat u in een woonzorgcentrum woont, is de eigen bijdrage lager omdat de overheid er van uit gaat dat er nog kosten zijn verbonden aan een thuissituatie die afgehandeld moet worden. Na het eerste half jaar wordt de eigen bijdrage hoger.

De eigen bijdrage is gebasseerd op inkomen en vermogen en wordt onafhankelijk bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Op de website www.hetcak.nl vindt u een rekentool waarmee u kunt berekenen hoe hoog de eigen bijdrage in uw specifieke situatie zal zijn.