Aanmelden kleinschalig wonen

Om in aanmerking te komen voor het kleinschalig wonen moet u een zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7 hebben met een artikel 60-indicatie, oftewel BOPZ-status.
In de indicatie die afgegeven is door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u lezen voor welk ZZP u bent geïndiceerd.

Meer informatie over BOPZ vindt u hier.

Zorgzwaartepakket aanvragen

Om u aan te melden voor het wonen in kleinschalig wonen bij Trimenzo heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Wanneer u deze indicatie heeft kunt u telefonisch contact opnemen met Trimenzo. U kunt ons bereiken op: (0571) 28 36 00