Woonzorgcentrum de Martinushof

Samen met de Martinushof

In Twello (Duistervoorde) ligt het woonzorgcentrum de Martinushof. Een sfeervol aangekleed gebouw waar gespecialiseerde ouderzorg wordt gegeven.

Sinds de verbouwing in 2013 biedt deze locatie verpleeghuiszorg aan 48 bewoners met dementie in zes afdelingen voor kleinschalig wonen. Daarnaast heeft de Martinushof vier appartementen voor kortdurend verblijf.

 

Mogelijkheden

U bent van harte welkom bij Trimenzo. Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen biedt de Martinushof een prachtige omgeving, met daarin de juiste zorg en gezelligheid.

Niet op zoek naar een vast maar naar een tijdelijk onderkomen voor bijvoorbeeld respijtzorg of ELV (eerstelijns tijdelijk verblijf)? In de Martinushof zijn vier appartementen voor kortdurend verblijf. Hier kunt u tijdelijk verblijven om bijvoorbeeld uw mantelzorger te ontlasten of om te herstellen na een ziekenhuisbezoek.

Met een veilig gevoel zelfstandig blijven wonen?
Ook ouderen vanaf 55 jaar kunnen zelfstandig wonen. Op het terrein in de directe omgeving van het woonzorgcentrum van de Martinushof staan 62 aanleunwoningen van IJsseldal Wonen.

 

Geschiedenis

Omstreeks 1950 ontstond in Twello (Duistervoorde) de behoefte aan een woonzorgcentrum voor Rooms Katholieke ouderen. In 1954 starte de bouw van de Martinushof. Tot 1981 is dit oude gebouw gebruikt. In dat jaar is de eerste paal geslagen voor het huidige gebouw.

 

Zorg van Trimenzo

In overleg met u (of indien gewenst met uw mantelzorg) wordt de zorg- en dienstverlening afgestemd op uw behoeften en wensen en op de indicatie die is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uitgangpunt hierbij is dat u zelf aangeeft wat u graag wilt en kunt. Hierdoor blijft uw onafhankelijkheid en zelfstandigheid zo groot mogelijk. 
Het leveren van zorg en diensten wordt uitgevoerd met respect voor een gelijkwaardige relatie tussen u en de medewerkers van Trimenzo.